Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
Domov
RSS
Titulka|Domov|Prihlásenie|Obchodné podmienky|Servis|Recyklácia|Kontakt|
Nenašli ste? Nevadí. Napíšte nám a my Vám pošleme ponuku do emailu.|
Kategórie Výrobcovia
Akciové produkty
Drogéria
Elektro
Gastro potreby
Kancelárska technika
Kancelárske potreby
Kreatívne a hobby potreby
Papier a papierenské produkty
Pečiatky
Počítačové príslušenstvo
Tabule, nástenky, rámy
Tlačivá a informačné nálepky
Tonery, atramenty, pásky

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia


Nákup v internetovom obchode MiGo spol. s r.o.  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

 

  • Predávajúci: MiGo spol. s r.o. so sídlom Topolčianska 10, Bratislava 851 05

prevádzka: Černyševského 39, Bratislava 851 01. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , pod číslom 80386/B
Ďalej len „Predávajúci“  

  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  •  Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.toneryslovakia.sk.
     

2. Objednávanie tovaru


Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu pričom výška objednávky musí byť minimálne 10€ s DPH. Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode www.toneryslovakia.sk (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@toneryslovakia.sk .)
Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefónom alebo e-mailom, ktorý je realizovaný po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). K tomuto potvrdení využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Každá objednávka musí obsahovať:
 - Meno kupujúceho
 - Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 - Telefonické číslo a email
 - Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 - Počet kusov z každej položky tovaru
 - Dátum vystavenia objednávky
 - Spôsob úhrady za tovar
 - Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
- IČO a SK DIČ spoločnosti
- Kontaktnú osobu a telefón
- Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 


3. Platobné podmienky a ceny

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
       - bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru:
       - poštovou alebo kuriérnou dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca)

       - osobne na prevádzke predávajúceho  

 

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
- Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.toneryslovakia.sk.
- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
- Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

 


4. Dodacie podmienky


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1–5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, po dohode s Kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Konkrétny spôsob dodania si zvolí Kupujúci pri objednávaní tovaru v sekcii Nákupný košík. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu. Neúplnou alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch tohto e-shopu, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Ak objedná Kupujúci tovar s následným osobným odberom, potvrdzuje Predávajúci len to, že tovar je, či bude v dohodnutom termíne, pre Kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke Predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke Predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru Kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na Kupujúceho. 

 

 

5. Vrátenie tovaru


- Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
- Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
- Zakúpený tovar je možné vrátiť len v pôvodnom nepoškodenom obale.
 


6. Reklamácie a servis

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Záručné podmienky: pred prvým použitím tovaru je Kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej uživateľskej príručky (návodu na obsluhu). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) nesie Kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Záruka sa nevzťahuje na vady vniknuté v týchto prípadoch:

- bežné opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým používaním,       

- neodborný či neoprávnený zásah do tovaru,           

- úmyselné, či mechanické poškodenie tovaru z nedbalosti,

- zanedbanie starostlivosti o tovar, vniknutie cudzích látok (prach, voda, atď.)     

- použitie, údržba či inštalácia, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou           

- použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,                

- pripojenie nevhodného prúdu či napätia,       

- poškodenie tovaru spôsobené vyššou mocou (živelnými, či inými prírodnými faktormi) 

- poškodenie tovaru použitím nevhodných doplnkov k tomuto tovaru,                  

- CD média, u ktorých nie sú preukázateľné vady na povrchu,              

- na atramenty a tonery, u ktorých došlo k hmotnostnému úbytku väčšiemu ako 10%.

 

       Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca (MiGo spol. s r.o., Černyševského 39,851 05 Bratislava), u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo na mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na záručné opravy. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.) na vlastné náklady na adresu prevádzky: MiGo spol. s r.o.
Černyševského 39 851 05 Bratislava
. V prípade zaslania tovaru na reklamáciu touto je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísaný reklamačný formulár, alebo žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade neoprávnenej reklamácie bude Kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok 15€ a tovar bude na náklady a riziko Kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.  

 

       Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú. Predávjúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:  

- uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; ak nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto urobí písomný zápis              

- odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti Kupujúcemu                 

- reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu a na základe jeho výsledkov bude reklamácie buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený Kupujúcemu

 

       O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, tak ako aj o prevedení opravy a dobe jeho trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je taký postup možný, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nie je odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne používať. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmena veci, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

       O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúceho Kupujúci predom dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.    

 

 

7.Ochrana osobných údajov


Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súladu s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidenciou za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcov tovaru, a to len pre účel riadneho doručenia tovaru zakúpeného Kupujúcim a svojim obchodným partnerom, a to len na obstaranie tovaru požadovaného Kupujúcim. Osobné údaje sú poskytované len v minimálnom rozsahu nutnom k riadnemu plneniu z uzavretej kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Akciové produkty


Momentálne nie sú vložené žiadne akcie.Reklama


Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
KONTAKT
MiGo spol. s r.o.
Černyševského 39
851 05 Bratislava
Tel.:0911 919 605
E-mail:info@toneryslovakia.sk
© MiGo spol. s r.o.